Hytorc

Velg språk

Søk

Du er her:

Verktøy returnerer ikke

1. Sjekk alle koblinger. Påse at eventuelle skrukoblinger er skrudd skikkelig til (nesten alle slike feil kommer av at skrukoblinger har løsnet av vibrasjoner under bruk).

2. Hvis problemet vedvarer, koble fra ett og ett verktøy, for å eliminere feilkilden. Hvis feilen gjelder ett (eller flere verktøy), prøv å kjøre med et annet tilkoblingspunkt på pumpen. 

3. Om dette heller ikke hjelper, koble fra alle slanger, og kjør pumpen, for å se at den bygger og slipper trykk korrekt. 

4. Monter slanger og verktøy, påse at alle koblinger er korrekt montert og forsøk igjen. 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Hytorc Norge AS
Kanalvegen 6

4033 Stavanger

+47 51 71 54 00
kundeservice@hytorc.no