Hytorc

Velg språk

Søk

Du er her:

FLENSEARBEID

Den "nye" standarden NS EN 1591-4

Hytorc Norge holder nå kurs i flensearbeid ihht NS EN 1591-4.

Timeplanen dekker følgende tabeller i NS EN1591-4:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9
Kursinnhold begrenses ikke til målene i tabellene. Pedagogiske
vurderinger kommer i tillegg, samt eventuelle presiseringer i
aktuelle styrende dokumentasjon fra operatørselskaper.

Spørsmål og svar:

Har Statoil innført NS EN 1591-4?
Svar: JA, Statoil innførte dette fra 01.01.16

Er underleverandører til Statoil pliktige til å følge NS EN 1591-4?
Svar: JA, og vi anbefaler alle å lese den oppdaterte ARIS (styrende dokumentasjon)

Erstatter NS EN 1591-4 det tidligere flensekurset (Håndbok og OLF retl. 118?
Svar: JA

Hvis jeg har tatt det "gamle" kurset OLF 118, er dette fortsatt gyldig?
Svar: JA, det er gyldig til utløpsdato som står på kursbeviset, og resertifiseringen må gjennomføres innen de fire år slik som tidligere:
Du vil nå bli resertifisert ihht NS EN 1591-4.

Er resertifiseringen mer omfattende enn tidligere?
Svar: JA. Resertifiseringen består nå av klasseromsundervisning samt en praktisk eksamen. Varigheten er èn hel dag (kl 08.00-16.00)

Er flensekurs ihht NS EN 1591-4 mer omfattende enn tidligere?
Svar: Ja. Hytorc Norge holder seg til Statoil sitt oppsett og kurset går nå over fire dager. Prakrisdelen er betydelig øket.

Hvor ofte holder Hytorc kurs i flensearbeid ihht NS EN 1591-4?
Svar: Kurset holdes hver uke hele året. Se egne sider for dato / bestilling.

Etter gjennomført flensekurs ihht NS EN 1591, må resertifisering fortsatt tas innen fire år?
Svar: Nei. Ny regel er at resertifiseringen skal gjennomføres innen fem år.

Er det fortsatt en nettbasert eksamen på PC?
Svar: Nei. Både i Flensekurset og resertifiseringen er eksamen todelt og består av en skriftlig test samt en praktisk eksamen med sensor.

Hva skjer om jeg ikke består eksamen?
Svar: Da må nytt komplett kurs gjennomføres.

Er det noen regler som vi må være spesielt oppmerksomme på?
Svar: JA. Sitat NS EN 1591-4;
"Gyldighetstiden er fem år, fra og med godkjent sertifisering, forutsatt at de to vilkårene under er oppfylt:

  • sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med boltede forbindelser for en periode på over seks måneder.
  • ved utførelse av arbeid ved boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, skal sertifiseringen trekkes tilbake."

Hva koster kurs i flensearbeid ihht. NS EN 1591-4?
Svar: Veiledende pris er kr 13.000,- (Egen pris til avtalekunder)

Hva koster resertifiseringen?
Svar: Veiledende pris er kr 4.000,- (Egen pris til avtalekunder)

Hvis du har andre spørsmål eller noe er uklart er det bare å ta kontakt med oss på e-post: kurs@hytorc.no eller telefon 51 71 54 00.

PS: Vi anbefaler alle selskaper som booker kurs, å oppdatere seg på de styrende dokumenter til operatørselskapene. Dette er "levende" dokumenter som blir endret gjevnlig.

 


 

 

Hytorc Norge har gjennom mange års erfaring og ekspertise tilbydd flere former for kurs
innen flensearbeid / boltetrekking.Les mer om vårt utvalg av kurs fra menyen til høyre.


For å få ned antall gasslekkasjer startet OLF (nå Norsk Olje & Gass) i 2003 sitt
Gasslekkasjeprosjekt. En viktig del av prosjektet var å kurse personell som
opererer utstyr på hydrokarbonførende anlegg. Dette for å øke kompetansen,
gi en god forståelse for faget og samtidig bedre sikkerheten.

Hytorc Norge er stolte av at vi har holdt mange typer kurs kontinuerlig siden 1990.

De fleste operatørselskap bruker Hytorc Norge som sin leverandør av både utstyr og kurs.

Det er viktig å påpeke at kurstilbyder skal være godkjent av det enkelte
operatørselskap
og Hytorc Norge er godkjent av samtlige!
 

 

Undervisningsrom 1

Undervisningsrom 1

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Hytorc Norge AS
Kanalvegen 6

4033 Stavanger

+47 51 71 54 00
kundeservice@hytorc.no